START
WYDARZENIA
FILIPÓW
TURYSTYKA
FIRMY
MULTIMEDIA
OGŁOSZENIA
GKS ROSPUDA
LINKI
MAPY
HISTORIA
FOTOGALERIE
FOTOGALERIA
ARCHIWUM
HUMOR Z KSIĘGI
STARA KSIĘGA GOŚCI
KSIĘGA GOŚCI
KONTAKT
Wspomóż leczenie Martynki i Piotrka
INFO
PROGRAM TV
KINO "BAŁTYK"
PKS SUWAŁKI
PRZYDATNE LINKI
Przydatne linki
Linki na skróty
 Stowarzyszenie Rospuda
MAPY
Mapnik
ROSPUDA
www.bakalarzewo.eu

TPZB

www.raczki.pl

Strona ekologów
VIDEO
video
Filmoteka Mariana
Harcerstwo jest dobre na wszystko...
Wpisany przez Marta Sobuniewska   
Poniedziałek, 11 Czerwiec 2012 19:50

W wolnej Polsce jak też po drugiej wojnie światowej działały w Filipowie dwie drużyny harcerskie. Żeńska Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej przy szkole podstawowej posiadała swój sztandar. W latach pięćdziesiątych kierowała nią Anna Grażewicz. Drużyna składała się z trzech zastępów, które miały własne godła. Harcerki spotykały się na zbiórkach, porządkowały groby poległy żołnierzy z 1914 roku. Pracowały przy wybieraniu buraków w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mieruniszkach. Brały udział w akcji wyborczej 2 lutego 1958 roku.

Regularnie spotykały się z drużyną harcerską działającą w Motulach. Codzienne życie urozmaicały wyjazdami na biwaki i obozowiska do Gib czy Krzywego, gdzie gościły nawet podharcmistrz Krystynę Kapuścińską. W Supieniach przebywały wielokrotnie druhny z Suwalskiego Hufca. Żeńska Drużyna Harcerska im. Marii Sempołowskiej często zapraszała filipowskie druhny do Suwałk.

W izbie harcerskiej często organizowały patriotyczne wieczornice. Uczestniczyły w obchodach i uroczystościach państwowych. Z okazji Dnia Nauczyciela odwiedzały zasłużonych pedagogów i wychowawców. Emerytowana nauczycielka, Teodozja Jagłowska przekazywała harcerkom pisemne podziękowania. Oto treść jednego z nich:
,, Składam Wam, Miłe Harcerki, najserdeczniejsze podziękowania za Waszą pamięć i upominki, które mi ofiarowałyście w Dniu Nauczyciela w bieżącym roku szkolnym.
Przyjmijcie ode mnie gorące życzenia, abyście swoim życiem i pracą zasłużyły na dobrą pamięć Waszych Rodziców, Wychowawców i całego społeczeństwa. Miejcie to w każdej chwili w pamięci, że świat na Was patrzy - ludzie na Was patrzą! Starajcie się czynić dobro - brzydźcie się czynów, za które trzeba się wstydzić.''


Serdecznie dziękuję Lucynie Koniecznej za udostępnienie kroniki Żeńskiej Drużyny Harcerskiej.

 
Szkoła posiada sztandar - symbol historii, tradycji i świętości.
Wpisany przez Marta Sobuniewska   
Poniedziałek, 24 Październik 2011 22:30

Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II posiadają już sztandar. Doniosła uroczystość odbyła się 27 kwietnia 2011 roku z udziałem zaproszonych gości duchownych oraz świeckich, na czele z wójtem gminy Sylwestrem Koncewiczem oraz  Ewą Łebkowską - dyrektorem szkoły. Akt poświęcenia sztandaru odbył się w czasie mszy świętej, którą celebrował biskup ełcki Jerzy Mazur w asyście proboszcza Stanisława Kukowskiego, księdza kanonika Wacława Polowczyka i wielu innych księży, związanych z filipowską parafią. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwał ksiądz Cezary Rozmus, który przygotował  liturgię mszy świętej.  Następnie zebrana w kościele społeczność złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt Papieża - Polaka w naszej diecezji  1999 roku.

Ceremonia poświęcenia sztandaru nadała mu rangę wydarzenia nie tylko świeckiego, lecz także religijnego. Patronem szkoły jest Jan Paweł II, dlatego symbol świętości należy otaczać czcią i szacunkiem. Niezwykły honor i zaszczyt mają osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. To uczniowie wyróżniający się właściwą postawą etyczną,  kulturą osobistą, a także celującymi wynikami w nauce.

Miejsce przechowywania sztandaru w szkole jest wyjątkowe i zostało starannie przygotowane. Gablotę oraz jej artystyczne wyposażenie, składające się z napisu, kwietnika ze świecznikami  i stolika na pamiątkową księgę wykonał Adam Wróblewski .

 
Onegdaj
Poniedziałek, 19 Lipiec 2010 12:32

 
Filipów w statystykach
Wtorek, 02 Marzec 2010 06:43
Dochody i wydatki gmin powiatów: suwalski, sejneński i augustowski za lata 2007-2008 według GUS /danych za rok 2009 jeszcze nie opublikowano/.

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 2007r
Zobacz więcej danych
 
Radio 5
Instytucje regionalne
wybory2010