Dolina rospudy – podstawowe informacje

Dolina Rospudy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obszarów chronionych w Polsce. Status ten został nadany w 1991 roku, zaś dodatkowym programem, która wzmocniła pozycję tego regionu było dodanie go do programu ochronnego Natura 2000. Dzięki temu do tej pory możemy oglądać niezwykle rzadkie gatunki zwierząt i roślin, które są objęte pełną lub częściową ochroną gatunkową. Występowanie torfowisk sprawiło, że występują tu również gatunki endemiczne. Dlaczego Dolina Rospudy jest zatem tak ważna dla polskiej przyrody i jakie ma znaczenie pod względem turystycznym i przyrodniczym?

Co wyróżnia faunę Doliny Rospudy?


Dolina Rospudy z całą pewnością jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem przyrodniczym w południowo-wschodniej Polsce. Szczególnej uwadze warto poświęcić torfowiska, które wykształciły w tym regionie niespotykaną na skalę europejską roślinność i różnorodność zwierzęcą. Dzięki obecności dwóch największych rzek: Netty i Rospudy (od której pochodzi nazwa Doliny) można tu zaobserwować liczne grupy zwierząt takich jak łosie, jelenie, wydry, bobry i dwa gatunki nietoperzy i wilków, które są pod ścisłą ochroną.

Kolejną grupą zwierząt, która wyróżnia się szczególnie to płazy (rzekotka zielona, traszka grzebieniasta, żaba jeziorkowa), bezkręgowce (pijawki lekarskie, szczeżuja wielka) i owady (ważki, motyle). Wymienione grupy są pod szczególną obserwacją naukowców, którzy od lat badają niespotykane nigdzie indziej gatunki tych zwierząt. Ponadto Dolina Rospudy jest terenem obfitym w siedliska i żerowiska ptaków chronionych (np. orzeł bielik, żuraw, trzmielojad). Program Natura 2000 sprawił, że region w części południowej, zyskał jeszcze bardziej na znaczeniu, a zwierzęta występujące tutaj stały się dumą przyrodniczą naszego kraju

Flora Doliny Rospudy – jakie rośliny można tutaj zobaczyć?


Nadzór nad ochroną tego szczególnego obszaru sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego. Dzięki znikomej ingerencji człowieka w to miejsce, do dzisiaj możemy podziwiać kompleks jezior oraz nurt rzeki Rospudy właściwie w nienaruszonym stanie. Torfowiska, które tutaj występują pozwalają na egzystencję gatunków endemicznych, które znalazły się na liście roślin ściśle chronionych. Stare koryta rzek są porośnięte znaczną ilością osoki aloesowatej, a szuwary wielkoturzycowe świetnie czują się w bagniskach oraz wodach niskich tego regionu.

Można znaleźć tu endemiczne odmiany polskich storczyków, które nie występują w pozostałej części Polski. Niezwykłe rośliny, które tutaj znalazły idealne miejsce na siedlisko to liczne gatunki mchów, z których najbardziej chroniony jest mszar krokiewkowaty. Większość z nich swoje pochodzenie datuje na czasy gdy lodowiec okrywał praktycznie całe Mazury, wraz z Suwalszczyzną i częścią województwa Podlaskiego. Gatunkiem, który znajduje szczególne uznanie w Dolinie Rospudy wśród miłośników roślin to rosiczka długolistna, która jest właściwie jedyną rośliną owadożerną występującą w Polsce.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.